Ochrana osobních údajů

I. Správce a jeho kontaktní údaje

Provozovatelem eshopu www.ultimatesports.cz a správcem osobních údajů je společnost US Europe Group s.r.o. IČO: 06779808 se sídlem Sládkova 372/8, Moravská Ostrava 702 00, která Vaše osobní údaje zpracovává v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, a souvisejících předpisů, včetně českých norem o ochraně osobních údajů.

V případě, že budete s námi chtít komunikovat ohledně zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás obrátit e-mailem info@ultimatesports.cz

II. Účel a právní základ zpracování

Správce zpracovává Vaše osobní údaje prostřednictvím eshopu automatizovaně. Zpracovává je pro účel realizace práv a povinností z kupní smlouvy (předání, dodání zboží, fakturace platby, atd.), pro účely vedení Vašeho uživatelského účtu, pro účely řádného vedení účetnictví a plnění daňových povinností, a také pro účely zasílání obchodních sdělení.

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR), nebo je nezbytné pro splnění jiných právních povinností (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR), nebo, v rozsahu zasílání obchodních sdělení, je nezbytné pro účely oprávněného zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

III. Příjemce osobních údajů

Vaše osobní údaje předáváme těmto příjemcům ve smyslu čl. 4 odst. 9 GDPR:

  • Našim dodavatelům IT služeb, kteří pro nás provozují servery a další HW.

  • Poskytovatelům zajišťujícím platby za zboží zakoupené v našem eshopu

  • Dopravcům zboží, které si u nás zakoupíte

  • Zpracovateli účetnictví

IV. Práva subjektu údajů

Jaká práva v souvislosti s ochranou osobních údajů máte?

  • Právo získat potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup, prostřednictvím kopie, k těmto osobním údajům.

  • Právo na opravu, tedy abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají.

  • Právo, abychom omezili zpracování osobních údajů, případně je vymazali, budou-li pro to splněny podmínky.

  • Právo, abychom aktualizovali Vaše osobní údaje u příjemců, tedy abychom oznámili příjemcům, kterým byly Vaše osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení, budou-li proto splněny podmínky.

  • Právo odhlásit se z odběru obchodních sdělení.

  • Právo podat na náš postup stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze.

V. Zpracování a uchování osobních údajů

Veškeré poskytnuté osobní údaje uchováme v souladu s platnými zákony, přičemž tyto osobní údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Zároveň jsme připraveni v souladu s interními postupy učinit kroky, které povedou ke zničení nebo anonymizací osobních údajů, pokud tyto údaje již nebudou nadále potřebné pro stanové účely, anebo na žádost subjektu údajů.

Společnost US Europe Group s.r.o. si velmi váží vaší důvěry a chrání vaše data před zneužitím.